1395/11/5 سه شنبه

دیدار برگزیدگان اولین جایزه جهانی گوهرشاد با تولیت محترم آستان قدس رضوی

بعد از مراسم جایزه جهانی گوهرشاد برگزیدگان با آیت الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند

اخبــار مــرتبــط